Hội thi dân ca, dân vũ các CLB nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

26/04/2022

Hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 năm Ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022) và 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2022), ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi dân ca, dân vũ và các câu lạc bộ nghệ thuật tỉnh năm 2022 tại Văn Miếu tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Hồng Đô và các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các CLB tham gia hội thi. Ảnh: Nguyễn Lượng

Hội thi đã thu hút 16 đoàn nghệ thuật và CLB đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và những thành tựu xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới; giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, những tấm gương oanh liệt trong kháng chiến; gương người tốt, việc tốt trong lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thi nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của các loại hình nghệ thuật dân gian qua những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của Vĩnh Phúc và các vùng miền khắp đất nước.

Đồng thời, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên không chuyên, các hạt nhân văn nghệ sinh hoạt tại các CLB nghệ thuật trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng văn minh, tiến bộ.

Theo Thu Thủy: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: