Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Tư pháp

18/01/2022

Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Văn phòng Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Dương Hà

Năm 2021, ngành Tư pháp tỉnh đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Ngành đã thẩm định 93 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh, ban hành 78 văn bản QPPL; tham gia ý kiến vào 111 lượt dự thảo văn bản QPPL của tỉnh; thực hiện kiểm tra 56 văn bản QPPL do UBND tỉnh, huyện ban hành; kiểm tra, rà soát hơn 700 văn bản phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên. Trong năm, Sở Tư pháp đã nghiên cứu hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết 24 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt VPHC; nghiên cứu hồ sơ và tư vấn giải quyết 33 lượt vụ, việc phức tạp cho các sở, ngành và UBND cấp huyện...

Công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị chuyên môn chủ động và phối hợp thực hiện hiệu quả, tình hình vi phạm hành chính ở một số lĩnh vực đã được kiềm chế.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chủ động, linh hoạt điều chỉnh một số giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới.

Nội dung tuyên truyền bám sát vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội tại địa phương. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Năm 2022, ngành Tư pháp tập trung tham gia ý kiến, thẩm định văn bản QPPL có chất lượng, nhất là những chính sách đặc thù của tỉnh, phù hợp với thực tiễn, góp phần khơi thông các nguồn lực để phát triển KT-XH; tiếp tục thực hiện nghiêm Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành ở các ngành, các cấp; tập trung nghiên cứu, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Sở Tư pháp đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số, UBND tỉnh sẽ chọn Sở Tư pháp làm điểm trong lĩnh vực này.

Đồng thời, ngành Tư pháp tỉnh cần nghiên cứu, rà soát những việc, những khâu, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong quy trình thủ tục hành chính để đề xuất các giải pháp khắc phục ngay tình trạng “cò” ở các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính hiện nay; tham gia nhiều hơn vào xây dựng chính sách, các quyết định của UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Nâng cao an toàn pháp lý trong vận hành bộ máy hành chính, góp phần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản và hành nghề công chứng. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Thu Nhàn: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: