Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác Mặt trận năm 2022

19/01/2022

Ngày 18/1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

Với chủ đề hoạt động trong công tác Mặt trận năm 2022: "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả". Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai hướng dẫn 5 nội dung trọng tâm về Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau đó, hội nghị được nghe các đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt và hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ. Quán triệt, triển khai công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hướng dẫn giám sát vụ việc cụ thể về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất. Quán triệt, triển khai giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh cùng với những nội dung nêu trên, MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện một số các nhiệm vụ thường xuyên như phát huy vai trò, quyền làm chủ của người dân tham gia ý kiến đóng góp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới linh hoạt, an toàn, hiệu quả; chủ động hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn...

Theo Hoàng Hà: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: