Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thống kê

20/10/2021

Theo chương trình, cuối buổi chiều 20/10, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, các đại biểu nhất trí cao về sự cần thiết ban hành luật, phạm vi sửa đổi, trình tự, thủ tục và nội dung sửa đổi. Về sửa đổi nội dung về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, các đại biểu cho rằng yêu cầu sửa đổi là cần thiết để đáp ứng cam kết của Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Về nội dung căn cứ không khởi tố vụ án hình sự, đại biểu Quốc hội cho rằng nếu chỉ bỏ quy định khởi tố theo yêu cầu của bị hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà không bỏ quy định này đối với chỉ dẫn địa lý sẽ không  bảo đảm tính thống nhất, công bằng trong chính sách hình sự. Về sửa đổi, bổ sung thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, theo hướng bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo tố giác tội phạm cho công an xã, các đại biểu cho rằng nội dung này phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giúp giảm tải công việc cho công an cấp huyện.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, dự thảo luật đã bổ sung, thay thế gần 20 nhóm với 22 chỉ tiêu, tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng, chỉ tiêu giữa các nhóm chưa cân đối. Về các tiêu chí cụ thể, ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu về dân số và trẻ em để theo dõi sự biến động về tình hình trẻ em theo từng độ tuổi; bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em bị bạo hành được phát hiện trong dự thảo luật.

Ngày mai, Quốc hội tiếp tục làm việc, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: