HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

19/07/2021

Ngày 19/7, HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên dịch bệnh đã được đẩy lùi. 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức ổn định; tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.900 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngành Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trên 10%; Công nghiệp, xây dựng tăng trên 16%; Thương mại, dịch vụ tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đạt 862,5 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai và đạt kết quả tích cực; công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 được chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

6 tháng cuối năm, huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững gắn với thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, khuyến khích các địa phương liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân, mở rộng thị trường trong và ngoài huyện. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tiếp tục triển khai, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

Kỳ họp đã thảo luận, cho ý kiến vào 29 báo cáo, tờ trình; tiến hành chất vấn tại hội trường và thông qua các Nghị quyết.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: