Vĩnh Phúc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

19/07/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ,Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/7/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch số 174/ KH-UBND về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng, điều kiện mức hưởng và thời gian áp dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, bên cạnh tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng là công nhân, người lao động, người sử dụng lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các chính sách hỗ trợ cũng bao phủ tới nhóm đối tượng lao động khu vực phi chính thức, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do, trẻ em phải điều trị do mắc Covid-19 hoặc cách ly y tế, người lao động đang mang thai, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch, giáo viên thất nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, hộ kinh doanh có đăng ký thuế… Việc triển khai hỗ trợ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã thể hiện sự quan tâm kịp thời của Chính phủ và các Bộ ngành TW qua đợt bùng phát dịch lần thứ 4. UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách; tích cực phổ biến về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hồ sơ và trình tự, thủ tục hỗ trợ để người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng hỗ trợ nắm rõ và tiếp cận chính sách. Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, trách nhiệm, linh hoạt, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ và phát huy hiệu quả của các chính sách hỗ trợ. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, công bằng; đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; không để lợi dụng, trục lợi chính sách.Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Tăng cường việc lập hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.Trước mắt, cần tập trung cao vào công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến đông đảo người dân, xây dựng các mô hình, clip tuyên truyền một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận nhất.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, bám sát tình hình thực tế; tổng hợp các vướng mắc, các nội dung chưa rõ để đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải đáp, hướng dẫn; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác danh sách cụ thể những người nằm trong diện hỗ trợ, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng, để người lao động, chủ sử dụng lao động tiếp cận gói hỗ trợ sớm, đúng quy định.

Trí Công (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: