Ban Tuyên giáo Trung ương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

16/07/2021

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Những tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; những đổi mới, sáng tạo, cách làm hay trong công tác tuyên giáo ở các địa phương; việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn; chỉ đạo, định hướng dư luận kịp thời trước các vụ việc nhạy cảm. Sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn nghệ, dư luận xã hội, nhất là tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn với thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: