Đại hội Hội LHPN thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI

15/07/2021

Ngày 15/7, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vĩnh Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động; các mục tiêu nhiệm vụ và chương trình công tác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Hồng Nhung tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các cấp hội đã vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Đến nay, toàn thành phố có trên 2000 phụ nữ làm kinh tế giỏi, tập trung chủ yếu ở loại hình dịch vụ, kinh doanh và mô hình trang trại; các cấp hội phụ nữ quản lý hơn 91 tỷ đồng, giúp cho 3.879 hội viên phát triển kinh tế. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, Hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức về kỹ năng bán hàng online trong thời kỳ công nghệ 4.0; vận động hội viên phụ nữ tham gia 5 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ và tham gia vườn ươm khởi nghiệp của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện trọng tâm 2 phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 2 khâu đột phá; phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở hội phát hiện, xây dựng từ 2 -3 điển hình cách làm hay; xây dựng được từ 2 mô hình văn nghệ, thể thao trở lên để vận động phụ nữ rèn luyện sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và rèn luyện kỹ năng; hỗ trợ nâng cao năng lực cho từ 5 phụ nữ trở lên là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn thành phố phối hợp thành lập được từ 3-5 tổ liên kết sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, mỗi cơ sở giúp từ 2-3 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống dưới 0,8%.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: