Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7/2021

15/07/2021

Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 7 năm 2021. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề tình hình và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2021.

Về định hướng thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; tuyên truyền tình hình diễn biến dịch covid – 19 và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền Nghị quyết 68 của Chính phủ về việc hỗ trợ người người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid - 19; việc thực hiện mục tiêu kép; tuyên truyền đậm nét các ngày kỷ niệm và các sự kiện lớn của đất nước, nhất là các hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sĩ...

Chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Chí Tuệ đề nghị, trên tinh thần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương các báo cáo viên cần tập trung truyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 117 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các Huyện ủy, Thành ủy".  Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Đề án 01; quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đã được xác định; đẩy mạnh tuyên truyền công tác chỉ đạo, quyết liệt, đồng bộ những chính sách đặc thù quan trọng của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch covid - 19, kết quả công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh...

Theo Lê Duyên: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: