Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch trên Bản đồ an toàn Covid-19 quốc gia tối thiểu 7 ngày/lần

13/07/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phía Nam, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về một số biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngành Công thương yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào siêu thị Go!

Ngành Công thương đã cấp hơn 600 tài khoản đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên bản đồ cho các chợ, siêu thị, cửa hàng, quán ăn… nhưng hiện nay, mới chỉ có hơn 120 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên Bản đồ an toàn Covid-19 quốc gia.

Do đó, ngành Công thương đề nghị các địa phương chỉ đạo các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thường xuyên thực hiện việc tự đánh giá, đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên Bản đồ an toàn Covid-19 quốc gia. UBND các huyện, thành phố đôn đốc các tổ chức, cá nhân triển khai ngay việc đánh giá, tần suất tối thiểu 7 ngày/lần.

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị thường xuyên có xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh ngoài vào Vĩnh Phúc phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Yêu cầu người điều khiển phương tiện hàng hóa ghi lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; sử dụng điện thoại có kết nối mạng liên tục, có cài đặt ứng dụng Bluezone, tokhaiyte.vn để khai báo, theo dõi y tế; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào các thời điểm trước khi đi và sau khi quay về để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Tin, ảnh: Hà Trần: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: