Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2021

09/07/2021

Sáng 9/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quán triệt, triển khai Thông tri, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và kiện toàn Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có trên 70.100 hội viên sinh hoạt ở 1.308 chi hội. 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Coivd-19; tổ chức các hoạt động tình nghĩa và tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Toàn hội có trên 5.000 thành viên tham gia các ban bầu cử, tổ bầu cử và các hoạt động tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị tại các khu vực bỏ phiếu; có 1.426 cán bộ, hội viên được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp, tỷ lệ trúng cử đạt 77%.

Đến nay, có 12.449 hội viên được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền 475,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 19.400 lao động. Các cấp hội đã thành lập thêm 19 câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản về môi trường; các hội viên đã hiến 1.736m2 đất, đóng góp 435 triệu đồng và trên 5.700 ngày công lao động sửa chữa, nâng cấp 4,5km đường giao thông nông thôn, 6,5km kênh mương thủy lợi nội đồng.

6 tháng cuối năm, các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Tập trung học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn kiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: