Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia: Vĩnh Phúc cán mốc trên 10 nghìn hồ sơ

07/07/2021

Vĩnh Phúc là một trong các tỉnh kết nối sớm với nền tảng thanh toán quốc gia (PP) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỉnh đã có những cải tiến về thanh toán trực tuyến áp dụng thanh toán với những hồ sơ nộp trực tuyến và cả những hồ sơ đã nộp trực tiếp. Hình thức thanh toán, cung cấp thông tin dễ dàng, thân thiện, hạn chế nhầm lẫn khi thanh toán; người nộp hồ sơ thanh toán trực tuyến thông qua tính năng mời thanh toán trên phiếu Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử hoặc tin nhắn thông báo kết quả, thông báo phí, lệ phí phải nộp. Người dùng chỉ cần bấm vào nút thanh toán trực tuyến sẽ được chỉ dẫn tới trang thanh toán trực tuyến với đúng hồ sơ, nhóm hồ sơ cần thanh toán mà không phải tìm kiếm hồ sơ nên không bị nhầm lẫn, hạn chế rủi ro. Tính đến ngày 30/6, số lượng giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 4.139 giao dịch, giá trị gần 1,6 tỷ đồng. Số lượng giao dịch thanh toán trực tuyến thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản cho hộ gia đình, cá nhân đạt 3.477 giao dịch, giá trị trên 15,5 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc đang cung cấp 455 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

6 tháng đầu năm, có 16 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 8.366 hồ sơ, trong đó có 401 hồ sơ mức độ 3 và 7.965 hồ sơ mức độ 4; có 3.588 hồ sơ nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Các sở, ngành phát sinh hồ sơ trực tuyến và đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao là Ban Quản lý các Khu công nghiệp đạt 74%, Kế hoạch và Đầu tư đạt 73%, Thông tin và Truyền thông đạt 68,5%, Công thương đạt 68%, Nội vụ đạt 48,6%, Tài chính đạt 46,4%...

Các thủ tục hành chính được người dân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn nhiều để thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến là thông báo hoạt động khuyến mại thuộc lĩnh vực do Sở Công Thương cung cấp; nhóm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài do Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp; cấp phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp; nhóm thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng cung cấp; nhóm thủ tục liên quan đến xuất bản, báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Hiện tại, Vĩnh Phúc đang cung cấp 455 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đứng thứ 20 trong cả nước. Tính đến ngày 30/6, Vĩnh Phúc đã vượt mốc 10 nghìn hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: