Hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

06/07/2021

Nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động". Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào Đoàn, góp phần củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên xã Bình Định, huyện Yên Lạc ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" dọn vệ sinh môi trường tại khu vực trước cổng UBND xã. Ảnh: Kim Ly

Để xây dựng cơ sở Đoàn “mạnh - chắc” từ chi đoàn, Đoàn xã Bình Định, huyện Yên Lạc đã tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động".

Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn thực hiện hiệu quả đồng thời cả 3 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thôn, xã thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương.

Các chi đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, mạng xã hội (facebook, zalo…); chủ động tuyên truyền, phổ biến tới ĐVTN đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo, những vấn đề thực tiễn đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Số lượng ĐVTN trong xã thường xuyên biến động. Các chi Đoàn chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; đồng thời, thường xuyên rà soát, thống kê những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, chậm tiến để có kế hoạch giúp đỡ.

Đoàn xã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của Đoàn nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và của Đoàn cấp trên.

Đoàn xã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyển quân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày kỷ niệm; tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” tham gia vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn xã đã thành lập Tổ phản ứng nhanh tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; thành lập Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Định Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” đem lại nhiều chuyển biến tích cực, đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hằng năm; đồng thời, là cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua đối cán bộ Đoàn.

Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động" nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Đồng chí Trần Hồng Quân, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra, Tỉnh Đoàn cho biết: "BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành hướng dẫn về việc triển khai xây dựng mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động" tới các huyện, thành Đoàn từ năm 2018.

Qua 3 năm triển khai, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh đã thực hiện mô hình, đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định, tiêu biểu có các đơn vị như Đoàn xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Đoàn phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Đoàn xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường…

Với việc triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động", các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các thôn, tổ dân phố ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Theo Bạch Nga: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: