Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh

13/10/2021

Trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp. Nhận thức của xã hội đối với vai trò của doanh nhân có chuyển biến tích cực; đội ngũ doanh nhân phát triển không ngừng về số lượng, chất lượng, luôn đồng hành, nỗ lực vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến hết tháng 7/2021, toàn tỉnh có 12.507 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn điều lệ 145.745 tỷ đồng. Số lượng doanh nhân  trên địa bàn tỉnh đến nay khoảng 8.700 người, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó, lượng doanh nhân khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc công ty TNHH tăng mạnh (khoảng 25%/năm), công ty cổ phần tăng trên 20%/năm.

Nhiều doanh nhân đã khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, được tôn vinh. Trong đó có 16 doanh nhân được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng cúp Thánh Gióng, 6 nữ doanh nhân được tặng thưởng danh hiệu Bông hồng Vàng của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 60 doanh nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu, 226 doanh nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và Cúp Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc.

Đội ngũ doanh nhân cũng tích cực hưởng ứng phong trào hoạt động xã hội, tham gia chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; góp phần giảm nghèo, cứu trợ, cứu nạn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các đối tượng chính sách; hỗ trợ các đối tượng xã hội, đã  ủng hộ xây dựng được 351 nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết; tham gia các chương trình: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, mang lại ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.   

Nhằm tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, tỉnh Vĩnh Phúc đã công khai, minh bạch các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và bảo đảm quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro trong kinh doanh. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình theo hình thức đầu tư trực tiếp và hợp tác công - tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan, công chức nhà nước với doanh nhân, doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng móc nối trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nhân trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên đối thoại, lắng nghe, đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng đội ngũ doanh nhân 

Cùng với đó, tỉnh tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư một cách kịp thời, trong thời gian ngắn nhất. Từ năm 2011 đến nay, có 772 thủ tục hành chính được công bố và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó, 257 thủ tục hành chính đã được kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉnh đã sửa đổi, bổ sung bãi bỏ, ban hành 593 thủ tục hành chính; rút ngắn tối thiểu 20% thời hạn giải quyết của 825 thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc. 

Tỉnh chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế của địa phương. Vận hành Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp - Chính quyền”; tổ chức 30 cuộc khảo sát, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, thuế, hải quan, lao động, hạ tầng khu công nghiệp, môi trường, an ninh trật tự, các quan hệ hành chính cho doanh nghiệp. Tổ chức chương trình cà phê doanh nghiệp với hàng trăm lượt doanh nhân tham dự. Nhiều khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp phản ánh đã được chỉ đạo tháo gỡ tại chỗ hoặc chỉ đạo giải quyết bằng văn bản; một số khó khăn vướng mắc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Thành lập hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ website http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn với 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Nhật, Hàn, Trung với 4 kênh tiếp nhận thông tin qua điện thoại, tin nhắn, email, website. Hệ thống đã tiếp nhận tổng cộng 515 ý kiến phản ánh; 485 phản ánh, kiến nghị trong số này đã được giải đáp.

Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tỉnh xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chính sách tín dụng giúp doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng dư nợ cho vay đạt 23.976 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng dư nợ.

Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân, giai đoạn 2011-2021, tỉnh đã tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng số 415 khóa, có khoảng 15.950 lượt học viên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Tổ chức 193 khóa tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động, 6 khóa đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp (CEO) cho 205 Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tích cực cải cách hành chính, bảo đảm các cơ quan và người thi hành công vụ hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường giao lưu, chia sẻ để cùng nhau phát triển bền vững dựa trên nền tảng đổi mới và sáng tạo.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: