Hơn 65 nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách

13/10/2021

Với phương châm “Đồng hành và chia khó” cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, cung ứng nguồn vốn kịp thời tạo sinh kế bền vững cho người nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Từng nằm trong diện hộ nghèo của xã, năm 2017, gia đình anh Đỗ Xuân Chiến, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông dân xã. Từ số vốn này, anh mua 3 bò nái sinh sản. Nhờ cần cù chịu khó, chăm sóc tốt, số lượng bò tăng lên, tạo thu nhập và giúp gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Năm 2020, gia đình anh tiếp tục được vay 100 triệu đồng nguồn vốn hộ cận nghèo, đầu tư nuôi 5 bò sữa, 4 bò đỏ. Đến nay, gia đình có nguồn thu nhập ổn định và niềm vui được nhân lên khi gia đình anh Chiến xây dựng được ngôi nhà mới khang trang.


Nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình anh Đỗ Xuân Chiến
vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Là xã miền núi của huyện Tam Đảo, Bồ Lý có trên 2.100 hộ dân với 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm hơn 20%. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, những năm qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo ủy thác nguồn vốn thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội, 29 tổ với tổng dư nợ toàn xã hơn 75 tỷ đồng giúp 1.150 hộ vay phát triển kinh tế. Trong đó, vốn vay do Hội nông dân xã quản lý hơn 32 tỷ đồng với 500 hộ vay vốn, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tính đến 31/8/2021, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng trên 1.300 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng (tăng 603%), nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến nay đạt gần 480 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại Điểm giao dịch 136 xã, phường, thị trấn. Đến 31/8/2021, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2021, vốn tín dụng chính sách giúp hơn 65 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; 2.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; gần 30 nghìn lao động được tạo việc làm mới, hơn 1.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hơn 152.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường cùng 260 căn nhà cho hộ nghèo. được xây dựng.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách; củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; chủ động lồng ghép có hiệu quả hoạt động vay vốn của khách hàng với các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

Theo Mai Liên: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: