Giai đoạn 2013-2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cho hơn 17.100 lượt doanh nghiệp vay vốn

04/05/2021

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, ngành Ngân hàng tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Giai đoạn 2013-2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cho 17.168 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn với tổng số tiền trên 67.700 tỷ đồng. Mức dư nợ tăng từ 178 tỷ đồng năm 2013 lên 19.000 tỷ đồng năm 2020, dư nợ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013-2020 là 79%/năm. Số doanh nghiệp được vay vốn hằng năm tăng từ 1.402 doanh nghiệp năm 2013 lên 2.900 doanh nghiệp năm 2020. Trong giai đoạn 2013-2020, các doanh nghiệp nhỏ vừa vừa còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ như: miễn, giảm lãi tiền vay (tổng số trên  2.800 tỷ đồng cho 413 doanh nghiệp); vay vốn với lãi suất ưu đãi (tổng số tiền 42.970 tỷ đồng cho 5.812 doanh nghiệp); cơ cấu lại thời gian trả nợ (1.034 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3.300 tỷ đồng).

Từ năm 2013 đến năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng đã thực hiện bảo lãnh tín dụng cho 107 doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng số vốn trên 244,4 tỷ đồng; cho 159 doanh nghiệp vay vốn đầu tư với tổng số tiền hơn 548,4 tỷ đồng. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho 23 dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh vay vốn với tổng số tiền trên 79,8 tỷ đồng; Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh cho 21 doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn với tổng số vốn hơn 46,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ với tổng số tiền gần 12,2 tỷ đồng; 30 doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% theo chương trình bình ổn giá; 1.078 dự án tạo việc làm được hỗ trợ với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng từ Quỹ giải quyết việc làm tỉnh.

Năm 2020, trước khó khăn của doanh nghiệp nhỏ vừa vừa do tác động của đại dịch Covid-19, tỉnh đã hỗ trợ 805 doanh nghiệp được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, đồng thời, hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: