Nhiều tín hiệu vui từ thu ngân sách những tháng đầu năm

03/04/2021

Như các địa phương trong cả nước, dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động bất lợi đến nền kinh tế, ảnh hưởng lớn tới hoạt động thu, chi ngân sách của Vĩnh Phúc song nhờ quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, 3 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh có nhiều tín hiệu vui.

Là một trong những địa phương có số thu ngân sách tăng cao, tính đến ngày 30/3, Chi cục thuế Vĩnh Yên đã thu được 163.031,6 triệu đồng, đạt gần 31% kế hoạch năm và tăng 55% so với chỉ tiêu quý I. Trong đó, các khoản thu tăng cao là thu tiền sử dụng đất, tiền thuế ngoài quốc doanh, các khoản thu khác từ ngân sách.

Theo ông Phạm Thanh Tú, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục thuế Vĩnh Yên, để đạt được kết quả này, Chi cục đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội thuế; rà soát, nắm bắt các đơn vị, doanh nghiệp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét việc kê khai, chấp hành chính sách thuế. Đặc biệt, để bảo đảm thu đúng, thu đủ số nợ đọng thuế, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và Đoàn công tác liên ngành chống thất thu ngân sách nhà nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đội quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế xây dựng kế hoạch thu nợ theo từng tuần, từng tháng, hạn chế các khoản nợ mới phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, ổn định tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

 3 tháng đầu năm, huyện Yên Lạc cũng vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đề ra.  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 78 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo số liệu tổng hợp từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 10.914 tỷ đồng, tăng hơn 480 tỷ đồng so với 4 tháng đầu năm 2020, trong đó, thu nội địa đạt 9.561 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm.

Để thực hiện mục tiêu năm 2021 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 30.696,3 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 27.046,3 tỷ đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành; quản lý chặt chẽ các khoản thu- chi từ ngân sách, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp và không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề án khi không cân đối được nguồn vốn. Kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước. Tiến hành thu hồi, chuyển nguồn đối với các dự án chậm triển khai, chưa thực sự cần thiết; rà soát giảm, giãn tiến độ triển khai một số công trình, dự án chưa thật sự cần thiết thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; đẩy mạnh đấu giá đất các dự án để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, ngành Thuế tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các pháp. Trong đó, tích cực nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn; phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu để theo dõi sát, đúng với thực tế phát sinh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các ngân hàng, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: