Yên Lạc: Nhiều giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế

22/03/2021

Nhằm tạo đà cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đồng thời, xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ để đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển công nghiệp - xây dựng, từ đầu năm 2021, nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế đã được huyện Yên Lạc triển khai, tạo bước đột phá mới. Huyện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,9% so với năm 2020 và đưa thu nhập bình quân đầu người lên 58,9 triệu đồng/năm.

Để đạt mục tiêu này, huyện thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tăng cường kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt chất lượng VietGAP. Tiến hành chuyển đổi 150 ha đất sản xuất kém hiệu quả ở các xã, thị trấn sang các loại hình cho hiệu quả kinh tế cao; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình và đẩy mạnh quản lý dịch hại tổng hợp, hệ thống canh tác lúa cải tiến, phương pháp cấy lúa kết hợp hiệu ứng hàng biên. Năm 2021, huyện phấn đấu có từ 2 - 3 sản phẩm được chứng nhận 3 - 4 sao cấp tỉnh trong chương trình OCOP.

Hiện nay, cùng với lập quy hoạch vùng, huyện Yên Lạc cũng tiếp tục duy trì và phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương, Cụm Công nghiệp làng nghề Đồng Văn; tập trung phát triển các đô thị tại các xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Bình Định, Nguyệt Đức, Tam Hồng và thị trấn Yên Lạc. Trong số 32 dự án chuyển tiếp và dự án mới thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2021, từ đầu năm đến nay, đã hoàn hành 12 dự án với diện tích 24 ha, trong đó có 6 dự án mới được khởi công.

Huyện tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống điện, đưa một số ngành nghề có thế mạnh phát triển như: mộc dân dụng, mộc thủ công mỹ nghệ, tái chế nhựa, phôi thép, vật liệu xây dựng, đồng thời, triển khai các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp thuê mặt bằng và mở rộng sản xuất kinh doanh. Toàn huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng hơn 11% giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản.

Song song với phát triển kinh tế, huyện Yên Lạc cũng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và hiện đang kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng 2 nhà máy rác thải quy mô xã hoặc liên xã trong năm 2021.

Theo Trần Biển: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: