Ngô Bảo Châu làm Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

07/03/2011

Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo vừa ký quyết định bổ nhiệm GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. GS Châu sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Các tin đã đưa ngày: