Đưa nội dung bình đẳng giới vào giảng dạy ở các cấp học

10/02/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để phụ nữ, nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nội dung về giới, bình đẳng giới sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ảnh minh họa

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ tại kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 là đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, nội dung về giới, bình đẳng giới sẽ được lồng ghép vào việc biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông và giảng dạy ở các cấp học. Từ năm 2025 trở đi, nội dung giới, bình đẳng giới sẽ được đưa vào giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ tiến sĩ trong tổng số tiến sĩ đang công tác trong các cơ sở giáo dục đạt 40% vào năm 2025 và đạt 45% vào năm 2030; nâng tỷ lệ nữ làm chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý đạt trên 35% vào năm 2025 và đạt trên 45% vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; đẩy mạnh đổi mới chương trình giáo dục và đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, chú trọng rèn luyện các kỹ năng mềm cho người học; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm giúp các sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ có cơ hội trải nghiệm môi trường thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đồng thời, từ nay tới năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai nhiều giải pháp ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở vùng miền núi; phát triển các dịch vụ giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ giáo dục có chất lượng.

Cẩm Giang (theo hanoimoi.com.vn)
Các tin đã đưa ngày: