Bắt đầu bí mật ghi hình HS vi phạm giao thông

03/03/2011

Từ ngày 1/3 Hà Nội chính thức triển khai việc bí mật ghi hình học sinh vi phạm giao thông khi tới trường và sử dụng điện thoại sai mục đích.

Các tin đã đưa ngày: