Liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu

11/05/2021

Thời gian qua, việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ đã góp phần quan trọng giúp phát triển diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tiềm năng, dư địa còn nhiều

So với nhiều địa phương khác, Quảng Trị có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất dược liệu. Khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh rất phù hợp với loại cây này. Bức xạ ánh sáng và nhiệt độ cao tạo ra sự đa dạng về chủng loại, hàm lượng dược liệu.

Trên địa bàn, quỹ đất phát triển cây dược liệu còn nhiều, nhất là đất chuyển đổi từ rừng kinh tế hiệu quả thấp. Nhiều mô hình sản xuất dược liệu có lợi nhuận cao đã ra đời, làm tiền đề thúc đẩy mở rộng diện tích trồng loại cây này trong thời gian tới.

Tận dụng tiềm năng, lợi thế trên, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu trên địa bàn. Theo đó, năm 2017, tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 03, xác định dược liệu là 1 trong 6 cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh.

Trên cơ sở đó, chính sách hỗ trợ phát triển các cây trồng chủ lực, trong đó có cây dược liệu đã ra đời. Các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây dược liệu có định mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/ha, không quá 3 ha/năm.

Nghị quyết số 02 mới ban hành vào tháng 7/2019, tỉnhQuảng Trị xác định dược liệu là nhóm cây chủ lực ưu tiên được hỗ trợ, hưởng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo Quyết định số 21 của UBND tỉnh Quảng Trị về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, cây dược liệu thuộc nhóm được hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa có liên kết theo mô hình cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nhân rộng sáng kiến các mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tạo điều kiện cho vay hỗ trợ lãi suất từ 50 - 100 triệu đồng/mô hình trong thời gian không quá 2 năm. Ngoài ra, thông qua các nguồn lực như: nguồn vốn kinh tế sự nghiệp hằng năm, nguồn vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn chương trình khuyến nông…, các địa phương đã hỗ trợ người dân trên địa bàn xây dựng nhiều mô hình sản xuất dược liệu mới, có hiệu quả, làm cơ sở để nhân rộng trong thời gian tiếp theo. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân và các doanh nghiệp thực hiện mở rộng, phát triển diện tích cây dược liệu trong thời gian tới.

Liên doanh, liên kết doanh nghiệp

Các loại cây dược liệu được trồng phổ biến trên địa bàn hiện nay là đinh lăng, sâm bố chính, ngưu tất, sinh đinh, trạch tả, nghệ, chè vằng, cà gai leo… Để đảm bảo đầu ra ổn định, thời gian qua, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã liên kết mở rộng diện tích trồng cây dược liệu trên một số địa bàn có điều kiện thuận lợi.

Hiện nay trên địa bàn hiện có một số doanh nghiệp nội tỉnh đã chủ động đầu tư các trang thiết bị tương đối hiện đại và xây dựng vùng nguyên liệu để chủ động trong quá trình sản xuất dược liệu như: Công ty TNHH MTV Mai Thị Thủy, Hợp tác xã Dược liệu Trường Sơn, Công ty TNHH Bảo Ngọc, Công ty TNHH Huyền Thoại… Bước đầu, một số mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ cây dược liệu trên địa bàn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo: nongnghiep.vn

Các tin đã đưa ngày: