Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

15/11/2019

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Ông Trần Đức Năng, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thực tế, vấn đề an toàn thông tin ngày càng trở nên phức tạp và là mối quan tâm của toàn cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Vĩnh Phúc, với khoảng 95% cán bộ công chức cấp tỉnh, 85% công chức cấp huyện, 35% công chức cấp xã được trang bị máy tính và tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được đầu tư mạng LAN và hầu hết các văn bản, giấy tờ, thông tin được trao đổi trên môi trường mạng, việc bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn rất khó khăn do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và coi đây là nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế; nhân lực quản trị mạng còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa tự chủ được trong việc phát hiện, xử lý mã độc, trong khi đó công nghệ, các mối nguy cơ, lỗ hổng, các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Ngoài ra, đến nay, Vĩnh Phúc chưa phê duyệt vị trí việc làm cũng như chưa bố trí biên chế về an toàn thông tin và cơ chế hỗ trợ nên việc thu hút cán bộ giỏi công nghệ thông tin rất khó khăn.

Xác định bảo đảm an toàn thông tin là nhiệm vụ quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông, những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh; quy định bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước; bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn trong trao đổi thông tin trên môi trường mạng và trong truy cập ứng dụng công nghệ thông tin. Ban hành Quyết định về phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phần mềm phòng, chống mã độc tập trung nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiện toàn Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử; chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng thông tin tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Tiến hành triển khai cài đặt phần mềm mã độc tập trung cho 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; tổ chức diễn tập an toàn thông tin, kịp thời chỉ đạo triển khai áp dụng các văn bản khuyến cáo, cảnh báo mất an toàn thông tin từ các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tại Trung tâm dữ liệu và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện; thực hiện kết nối chia sẻ mã độc về Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; triển khai các biện pháp kiểm soát vật lý, giới hạn quyền truy cập từ xa, thực hiện sao lưu dự phòng tự động, thủ công.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, 9 tháng đầu năm, Trung tâm Hạ tầng thông tin đã tham mưu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền ban hành 3 văn bản cảnh báo mất an toàn thông tin tới các cơ quan, đơn vị; kịp thời ngăn chặn các cuộc rà quét, tấn công vào Trung tâm dữ liệu, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Đặc biệt, trong tháng 8/2019, sau khi rà quét, phát hiện có 443 máy tính của các cơ quan, đơn vị bị nhiễm mã độc, Trung tâm Hạ tầng đã cảnh báo qua thư điện tử đến cán bộ quản trị mạng để kịp thời xử lý, khắc phục. Đối với công tác điều phối ứng cứu sự cố, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) rà soát, phát hiện, xử lý nhiều sự cố mất an toàn thông tin; rà soát và vá lỗ hổng bảo mật cho tất cả các máy chủ của các cơ quan, đơn vị đặt tại Trung tâm.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn thông tin, nhất là chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ bám sát kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh gắn với bảo đảm an toàn thông tin; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin; trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm an toàn thông tin và đề nghị bố trí biên chế an toàn thông tin; phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống dùng chung của tỉnh. Đặc biệt, ngay trong tháng 11 này, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức diễn tập an toàn thông tin tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT trên địa bàn tỉnh.

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: