Hơn 94% tên miền tiếng Việt không có website

11/12/2017

Hiện nay, tỷ lệ tên miền tiếng Việt có trang thông tin điện tử (website) chỉ chiếm chưa đến 2% và có tới hơn 94% tên miền tiếng Việt không có website.

Ảnh: VNNIC

Đây là công bố của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong ấn phẩm thường niên Báo cáo tài nguyên internet năm 2017 - ấn phẩm cung cấp bức tranh tổng thể về kết quả tăng trưởng, phát triển tài nguyên internet của Việt Nam trong năm 2017.

Báo cáo tài nguyên internet năm nay cho thấy, cùng với việc thay đổi biểu phí tên miền tiếng Việt, năm 2017 mô hình quản lý tên miền tiếng Việt đã được điều chỉnh. Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2017, theo quy định tại Thông tư 208 ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, tên miền tiếng Việt chính thức được thu phí sử dụng với lệ phí đăng ký là 0 đồng, phí duy trì được quy định ở mức tối thiểu (20.000 đồng/năm) nhằm đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, không nhằm mục đích thương mại. Mức phí các dịch vụ giá trị gia tăng khác liên quan đến tên miền tiếng Việt sẽ do nhà đăng ký và khách hàng thoả thuận theo cơ chế thị trường cạnh tranh.

Cũng trong năm nay, VNNIC đã hoàn thiện và vận hành hệ thống tiếp nhận đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt áp dụng chuẩn giao thức EPP theo mô hình cơ quan quản lý-nhà đăng ký. Theo đó, thay vì đăng ký và duy trì trực tiếp với VNNIC như trước đây, chủ thể đăng ký tên miền tiếng Việt sẽ được đăng ký và duy trì tại hệ thống các nhà đăng ký tương tự tên miền không dấu “.vn”.

Hiện tại, có 6 nhà đăng ký đã triển khai cung cấp dịch vụ tên miền tiếng Việt gồm: iNET, GMO-Z.com Runsystem, P.A Việt Nam, DOT VN, Nhân Hoà và ESC.

Bên cạnh đó, tên miền tiếng Việt cũng được cung cấp các giá trị gia tăng (dịch vụ khoá tên miền, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không thông qua đấu giá, tiêu chuẩn an toàn mở rộng DNSSEC), nâng giá trị lên tương đương với tên miền không dấu “.vn”...

Tính đến cuối tháng 10/2017, đã có 6.770 tên miền tiếng Việt đăng ký mới, trong đó, 75% tên miền được đăng ký qua 3 nhà đăng ký iNet, Nhân Hòa và PA Việt Nam.

Số lượng tên miền đăng ký tiếng Việt khá lớn, cho thấy việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt đã và đang ngày càng được phổ biến, sử dụng rộng rãi. Qua đó, hiệu quả của thông tin thuần Việt trên môi trường internet trong nước đã được nâng cao. Đồng thời, số lượng tên miền tiếng Việt đã đăng ký mà không đưa vào sử dụng trước đây đã được các đơn vị chức năng thanh lọc, loại bỏ, đưa các địa chỉ tên miền về trạng thái tự do để tránh lãng phí tài nguyên internet quốc gia.

Tuy nhiên, cũng theo số liệu thống kê mới nhất của VNNIC, hiện tại, tỷ lệ tên miền tiếng Việt có trang thông tin điện tử (website) còn rất thấp, chỉ chiếm 1,89% tổng số tên miền tiếng Việt. Hiện có 2,51% tên miền tiếng Việt đang xây dựng website và hơn 1% tên miền được chuyển sang các website đã có sẵn sử dụng tên miền không dấu. Đáng lưu ý là có tới 94,59% tên miền tiếng Việt không có website.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển tên miền tiếng Việt, trong thời gian tới, VNNIC sẽ tăng cường thông tin nhằm cải thiện nhận thức của cộng đồng về lợi ích khi sử dụng tên miền tiếng tiếng Việt. Đồng thời Trung tâm sẽ chú trọng triển khai các dịch vụ hỗ trợ tên miền tiếng Việt thông qua hoạt động chăm sóc khách hàng, tăng cường phối hợp với các nhà đăng ký tên miền để triển khai đa dạng các dịch vụ cho tên miền tiếng Việt.

Theo TB: Baochinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: