An ninh bảo mật: Đừng mất bò mới lo làm chuồng

19/04/2011

Những con số được đưa ra tại hội thảo, triển lãm quốc gia về An ninh bảo mật 2011 ngày 5/4 cho thấy, vấn đề bảo mật an toàn thông tin trên môi trường Internet ở Việt Nam ngày càng trở nên đáng báo động. Tuy nhiên, nhận thức vẫn đang là rào cản để xây dựng bảo mật an toàn thông tin tại các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay.

Các tin đã đưa ngày: