Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động

19/10/2020

Thành phố Hà Nội xác định, một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào động lực là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tận dụng tối đa thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động

Theo ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cho biết, ngay từ năm 2016, hưởng ứng tích cực tinh thần quốc gia khởi nghiệp, chính quyền thành phố Hà Nội đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp được tập trung hoàn thiện; cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính công hiện đại được tăng cường đã góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển.

Trong 4 năm, từ 2016-2020, có hơn 112.000 doanh nghiệp thành lập mới, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trung bình mỗi năm tăng 9,7%. Thành phố Hà Nội hiện có khoảng hơn 292.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (đứng thứ 2 về số lượng doanh nghiệp trên cả nước). Bình quân cứ 35 người dân Thủ đô có một doanh nghiệp được đăng ký thành lập, cao gấp 3,8 lần mức bình quân chung cả nước, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả vượt bậc. Giai đoạn 2016-2019, thu hút 22,1 tỷ USD vốn FDI, gấp 3,5 lần giai đoạn 2011-2015. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chỉ số PCI tăng liên tiếp trong 2 năm 2018-2019 đều xếp thứ 9/63, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn gặp khó khăn về vốn do hạn chế của cơ chế, chính sách liên quan đến huy động vốn. Cụ thể, dù có khá nhiều kênh tài chính khác nhau nhưng thực tế các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Việc triển khai thành lập quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn nhiều hạn chế, chưa hình thành được nhiều quỹ để hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thiếu khung pháp lý với các quy định phù hợp cho các loại hình kinh doanh mới này.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Các dự án khởi nghiệp thường không có đủ điều kiện để trang trải các chi phí cho máy móc, thiết bị và phát triển ý tưởng, sản phẩm; hạn chế về kỹ năng quản trị, điều hành kinh doanh, xúc tiến, quảng bá phát triển. Các dự án khởi nghiệp với nhân sự chủ chốt chủ yếu là chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, thiếu kiến thức về kinh doanh, kinh tế và các kỹ năng điều hành, quản lý doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Ngoài ra là hạn chế về khả năng đáp ứng các thủ tục hành chính liên quan tới việc gia nhập thị trường (đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép kinh doanh…), bảo hộ sở hữu trí tuệ (đăng ký bảo hộ các sản phẩm sở hữu trí tuệ), thương mại hóa sản phẩm (đăng ký tiêu chuẩn, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật), tài chính (tiêu chuẩn kế toán, hóa đơn, kê khai thuế, ưu đãi thuế…).

Ảnh minh họa

Mặt khác, hệ sinh thái khởi nghiệp đang bị khuyết những mắt xích quan trọng giúp thúc đẩy sự hình thành, phát triển của những doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Số lượng các nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào các hoạt động kết nối đầu tư và tìm hiểu về khởi nghiệp còn khiêm tốn và manh mún. Sự thiếu vắng những dịch vụ phát triển kinh doanh chuyên nghiệp phi tài chính như: thuế, luật, tài chính... cũng như các chương trình tăng tốc, ươm tạo đang làm hạn chế đáng kể sự phát triển của những dự án khởi nghiệp. Những chương trình ươm tạo, tăng tốc chưa được thiết kế tốt để thúc đẩy sự phát triển của các dự án này lên cấp độ cao hơn, kiểm chứng thị trường ở mức độ lớn hơn và xây dựng đội nhóm chuyên nghiệp hơn. Việc thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo dường như vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Phát triển kinh tế dựa trên KHCN và ĐMST

Thành phố Hà Nội đã xác định, một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào động lực là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tận dụng tối đa thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Lương, để đạt được mục tiêu trên thì phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng.

Trong nhiều phát biểu của của các nhà lãnh đạo thành phố Hà Nội, thông điệp chung là luôn nhấn mạnh các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm bảo đảm duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư, kinh doanh bền vững của doanh nghiệp, khu vực tư nhân. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục, chú trọng các dự án đầu tư nguồn vốn lớn cả trong và ngoài ngân sách.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp.

Hà Nội cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô hợp lý và giá thuê đất phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, tham gia mạng lưới liên kết sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm định hướng xuất khẩu và phát triển công nghiệp hỗ trợ và chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo: vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: