Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (01/02/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng...

Mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về trí tuệ nhân tạo (01/02/2021)

Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa trí tuệ nhân tạo trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam; phấn đấu Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

4 lĩnh vực công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển (24/12/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)

Tự động hoá quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (17/11/2020)

Nền tảng akaBot được phát triển bởi Tập đoàn FPT, là giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ (RPA) toàn diện cho doanh nghiệp với các “trợ lý robot ảo” có khả năng mô phỏng thao tác của con người, giúp thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại với số lượng lớn.

Nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp (02/11/2020)

Chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2030 cần thúc đẩy nhu cầu và nâng cao năng lực hấp thụ, tiếp thu, làm chủ và áp dụng công nghệ của các doanh nghiệp.

Phát triển thành công nền tảng trực tuyến tra cứu về tài sản trí tuệ (26/10/2020)

Nền tảng trực tuyến IPPlatform được phát triển giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu… để tránh đầu tư trùng lặp.

Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động (19/10/2020)

Thành phố Hà Nội xác định, một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào động lực là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tận dụng tối đa thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động

Đề xuất Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (28/09/2020)

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Phát triển khoa học công nghệ: Hướng đi thông minh giúp nâng cao năng suất (21/09/2020)

Để phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững, các chuyên gia nhận định cần có những giải pháp thiết thực, trong đó đặc biệt chú trọng việc đầu tư phát triển khoa học – kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đưa robot vào quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm (09/09/2020)

Tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp đã đưa robot vào quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm để tăng năng suất và hiệu quả công việc.
Các tin đã đưa ngày: