Chương trình OCOP thúc đẩy phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn (28/07/2021)

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn Vĩnh Phúc những năm gần đây. Nhờ đó, đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng chủ lực mà trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị.

Bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm, phòng trừ sâu bệnh hại (28/07/2021)

Hiện nay, lúa vụ Mùa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái. Thời tiết vụ Mùa mưa nhiều và nắng nóng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh gây hại. Vì vậy, những ngày này, ngành Nông nghiệp và các địa phương thường xuyên bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, góp phần sản xuất vụ Mùa giành thắng lợi, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho người dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Xã Liên Châu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao (27/07/2021)

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Liên Châu, huyện Yên Lạc là xã thuần nông, có xuất phát điểm thấp nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, năm 2013, xã Liên Châu đã bứt phá trở thành 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh “cán đích” NTM.

Nông nghiệp giữ vững đà tăng trưởng (23/07/2021)

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong 10 năm trở lại đây, thêm một lần nữa, ngành Nông nghiệp tỉnh lại khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nhất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh thúc đẩy phát triển tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (20/07/2021)

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh về hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hóa xã miền núi.

Tam Dương hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (14/07/2021)

Trong 15 năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Dương. Nhiều thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật được áp dụng rộng rãi vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Măng tây xanh giúp nông dân thị trấn Bá Hiến nâng cao thu nhập (14/07/2021)

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển giống cây trồng mới cho năng suất cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lợi thế của từng vùng, năm 2020, Trạm khuyến nông Bình Xuyên triển khai mô hình sản xuất măng tây xanh tại tổ dân phố Thích Chung, thị trấn Bá Hiến với quy mô 1 ha.

Hiệu quả bước đầu trên cánh đồng mẫu lớn ở Đồng Ích (13/07/2021)

Không chỉ giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng, ổn định đầu ra sản phẩm..., mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) ở thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích (Lập Thạch) còn góp phần hình thành những vùng chuyên canh, giải quyết tình trạng lãng phí đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và làm thay đổi dần tư duy sản xuất tiểu nông sang phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, bền vững của người dân.

Thênh thang đường mới (13/07/2021)

Với quyết tâm hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo động lực mới thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đảo đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn (GTNT), giao thông nội đồng(GTNĐ), đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân.

Mở rộng ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy (13/07/2021)

Trong khi cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, làm đất đã đạt được tỉ lệ tương đối cao, thì việc áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chương trình khuyến nông, sự nỗ lực của nhiều địa phương, diện tích gieo, cấy bằng máy trên địa bàn tỉnh đang dần tăng lên, góp phần tích cực giải phóng sức lao động, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân.
Các tin đã đưa ngày: