Tiêu chuẩn ISO 37001 về phòng và chống hối lộ trong tổ chức

01/06/2021

Tham nhũng hủy hoại cộng đồng và làm xói mòn lòng tin của công chúng. Tác động của nó là một trong những tác động tàn phá nhất đối với nền kinh tế toàn cầu và khó đối phó nhất. ISO đưa ra Tiêu chuẩn chống tham nhũng quốc tế giúp các tổ chức xây dựng văn hóa chống tham nhũng. Sách hướng dẫn mới vừa được xuất bản để những người sử dụng tiêu chuẩn này có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà nó mang lại.

ISO 37001Hệ thống quản lý chống tham nhũng - Các yêu cầu và khuyến nghị để thực hiện, giúp các tổ chức đưa ra những biện pháp thích hợp để phòng ngừa và chống tham nhũng bằng cách xây dựng văn hóa trung thực, minh bạch và liêm chính. Việc áp dụng tiêu chuẩn một cách hiệu quả cũng có thể giúp giảm thiểu trách nhiệm của một tổ chức đối với hành vi bị nghi ngờ là sai trái, vì tổ chức có thể chứng tỏ sự kiên định của mình đối với tham nhũng bằng cách chứng minh rằng tổ chức đã thực hiện những biện pháp để giảm khả năng xảy ra bất kỳ hành vi tham nhũng nào.

Ảnh minh họa.

Sách hướng dẫn mới mang tên ISO 37001: 2016, Hệ thống quản lý chống tham nhũng - Hướng dẫn thực hành, vừa được xuất bản, nhằm mục đích giúp người sử dụng tiêu chuẩn bằng cách cung cấp cho họ các khuyến nghị và lời khuyên chuyên sâu hơn về đấu tranh chống tham nhũng, cũng như các biện pháp mà họ có thể thực hiện để xóa bỏ tham nhũng. 

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các ví dụ và đưa ra lời khuyên về cách đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó dựa trên một số nghiên cứu điển hình, so sánh với công cụ chống tham nhũng được quốc tế công nhận khác cũng như danh sách các tài liệu bổ sung có khả năng hữu ích.

Nó cung cấp thông tin có giá trị về những bước đầu tiên cần thực hiện trong việc áp dụng tiêu chuẩn, những việc cần làm để thực hiện các biện pháp và cách điều chỉnh biện pháp này để đáp ứng nhu cầu và bối cảnh cụ thể của tổ chức.

Theo Hà My: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: