Doanh nghiệp Vĩnh Phúc với giải thưởng chất lượng chất lượng quốc gia năm 2020

31/03/2021

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) không chỉ mang giá trị tôn vinh, khích lệ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của đất nước mà còn là điểm tựa vững chắc, là uy tín của doanh nghiệp trước xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

Đây là giải thưởng được luật hóa về chất lượng hàng hóa tại Việt Nam. Nằm trong hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (APQO), GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận  hình  và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các Quốc gia tiên tiến. Giải thưởng được tổ chức mỗi năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất kinh doanh và có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Giải thưởng cũng là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Trong những năm qua, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các Doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong  xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc  trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Tổ chức, doanh nghiệp được xét chọn trao giải ở 4 loại hình gồm: Doanh nghệp sản xuất lớn, sản xuất nhỏ và vừa;  dịch vụ lớn; dịch vụ nhỏ và vừa; Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải đáp ứng điều kiện: là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

Các tiêu chí GTCLQG dược dựa trên hệ thống các giá trị cốt lõi gồm: tầm nhìn của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động  của tổ chức, Doanh nghiệp ; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường;  Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý, phát triển nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động, tích cực tham gia GTCLQG và đạt được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á- thái Bình Dương; giải vàng chất lượng quốc gia, Giải bạc chất lượng quốc gia (nay là Giải thưởng chất lượng quốc gia) và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nối những thành quả đạt được năm 2020; trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham dự của Doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Vĩnh Phúc đã chấm điểm  và lựa chọn được 5 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh đề nghị Hội đồng chung tuyển quốc gia xét tặng giải thưởng gồm: Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Đức;  Công ty Cổ phần Prime group; công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;  Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam I; Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc. Ngày 25/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký  Quyết định số 437/QĐ-TTg về việc tặng  giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020; theo đó Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Đức đạt giải vàng chất lượng Quốc gia (đây là lần thứ 2 doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng Quốc gia, lần 1 năm 2016 và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2017); 4 doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần Prime group; công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;  Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam I; Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc  đều đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2020.

Giải thưởng chất lượng Quốc gia đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt  và tạo được uy tín  đối với doanh nghiệp trong cả nước cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là phần thưởng xứng đáng  dành cho những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.Với  kết quả của 5 doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 đang khích lệ  các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  nỗ lực phấn đấu hoàn thiện  mình để phát triển bền vững . Hy vọng rằng năm 2021 sẽ có nhiều doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được vinh danh/.

Đặng Thị Minh Thúy- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

Các tin đã đưa ngày: