Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng thành công ISO 39001 từ các doanh nghiệp vận tải

24/03/2021

Góp phần hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, duy trì và cải tiến năng suất lao động, việc phổ biến rộng rãi và triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào các tổ chức, doanh nghiệp đã đạt nhiều bước tiến mới.

Điển hình tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Châu với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ bốc xếp, giao nhận và lưu kho hàng hóa, dịch bệnh Covid-19 diễn biến lâu dài, phức tạp đẫn đến số lượng đơn hàng về cảng suy giảm, mặt bằng kho bãi và giao thông nội bộ cảng bị cắt giảm và hiện trạng phương tiện có niên hạn lâu năm bắt buộc phải thay thế dần làm tăng chi phí đầu tư.

Được nhiệm vụ “Thúc đẩy áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam” thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” hỗ trợ, Công ty Hoàng Châu bắt đầu được đào tạo kiến thức chung, xây dựng hệ thống và áp dụng thực tế từ tháng 5/2002, phạm vi áp dụng vận tải hàng hóa trong nội bộ cảng. Công ty đã được chứng nhận của Trung tâm QUACERT vào tháng 3/2021.

Quá trình áp dụng ISO 39001, Công ty Hoàng Châu đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ xây dựng Hệ thống tài liệu, Đào tạo nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 39001, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ… của đơn vị tư vấn. Cùng với đó cơ cấu tổ chức tinh gọn, phạm vi áp dụng và loại hình cung cấp dịch vụ chỉ tập trung vào vận tải hàng hóa trong nội bộ cảng.

ISO 39001 giảm thiểu chi phí giải quyết tai nạn và sự cố giao thông đường bộ.

Kết quả đạt được trong quá trình áp dụng ISO 39001, Công ty Hoàng Châu đã nhận diện được các rủi ro và cơ hội, các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ (ATGTĐB) để có biện pháp, đối sách kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty cũng nâng cao kiến thức về ATGTĐB cho cán bộ, nhân viên, thay đổi tư duy, thói quen, thái độ khi tham gia giao thông đường bộ;

Nâng cao ý thức tham gia giao thông trong nội bộ cảng, điều hành linh hoạt hơn và gia tăng uy tín, hiệu quả kinh doanh; Cải tiến hoạt động quản lý, điều hành có hệ thống, ứng dụng công nghệ để giám sát lịch trình, nhật ký vận hành, ghi nhận sự cố thiết bị chặt chẽ, có các giải pháp, chiến lược phù hợp; phương tiện được tăng cường bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch, đảm bảo luôn ổn định, an toàn khi vận hành, từ đó giảm thiểu chi phí sửa chữa, khắc phục, thay thế…

Một minh chứng khác là công ty TNHH Thương mại Hoàng Châu với lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.

Đặc thù của hoạt động vận tải hành khách đường bộ là chi phí đầu tư và duy trì lớn, lợi nhuận thấp; khách hàng luôn mong muốn một dịch vụ chuyên nghiệp và rẻ nhất; thị trường kinh doanh vận tải cạnh tranh khốc liệt và nhân lực bị ảnh hưởng do các tác động từ môi trường bên ngoài.

Trước những khó khăn đó, Công ty Hoàng Châu đã áp dụng ISO 39001:2012 và nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ đơn vị tư vấn. Công ty đã có những bước chuyển đổi rõ rệt: cơ cấu tổ chức tinh gọn, quy mô nhỏ, dễ kiểm soát, nguồn khách hàng ổn định; đội ngũ nhân viên, lái xe đều quyết tâm thực hiện và nắm bắt tốt chủ trương, định hướng; Nguồn lực, hạ tầng cơ sở cơ bản đảm bảo yêu cầu và triển khai áp dụng tốt.

Từ đó, Công ty Hoàng Châu nhận diện được rủi ro và cơ hội, các yếu tố ảnh hưởng đến ATGTĐB, có biện pháp đối sách kịp thời và hiệu quả, đồng thời nâng cao kiến thức về ATGTĐB cho nhân viên, lái xe, thay đổi tư duy thói quen, thái độ khi tham gia giao thông đường bộ; Điều hành hiệu quả hơn, lựa chọn cung đường di chuyển linh hoạt và hạn chế rủi ro tốt hơn, cung cấp dịch vụ chất lượng, ổn định, hiệu quả, an toàn hơn, gia tăng uy tín và hiệu quả kinh doanh.

ISO 39001 giải quyết một trong những rủi ro liên quan đến mất an toàn lao động của tổ chức, giảm thiểu chi phí giải quyết tai nạn và sự cố giao thông đường bộ; giảm thiểu số ngày làm việc bị mất do tai nạn, sự cố giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 39001 giúp tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để đạt mục tiêu kiểm soát rủi ro trên đường, đóng góp vào việc lập kế hoạch, thiết kế, vận hành và sử dụng hệ thống giao thông đường bộ tốt hơn; thúc đẩy tổ chức nỗ lực cải thiện hình ảnh, tăng cường kết quả kinh doanh.

Theo Hà My: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: