Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế

12/10/2012

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, gồm:

2.1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2.2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

2.3. Cách thức thể hiện thông tin;

2.4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

2.5. Giống thực vật, giống động vật;

2.6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

2.7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Các tin đã đưa ngày: