Thời hạn xem xét, cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

12/10/2012

1. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả xem xét hình thức đơn dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

2. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

3. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày đơn được công bố, người nộp đơn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả thẩm định nội dung đơn, trong đó kết luận chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Các tin đã đưa ngày: