Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (12/10/2012)

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố, hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết ...
Các tin đã đưa ngày: