Sáng kiến trong lũ lụt ở Bangkok (18/08/2015)

Trong đợt lũ lụt lịch sử đang diễn ra, người dân Bangkok phải phát huy sáng kiến để khắc phục khó khăn.
Các tin đã đưa ngày: