Quyết định số 1883/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

10/11/2011

Các tin đã đưa ngày: