Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/03/2021

Các tin đã đưa ngày: