Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/07/2021

Sáng 15/7, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Các đ/c: Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Theo đánh giá của Hội đồng bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 với diễn biến phức tạp nhưng đã được các địa phương tổ chức an toàn; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,6%. Cử tri cả nước đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, trên 3.700 đại biểu HĐND cấp tỉnh, hơn 22.500 đại biểu HĐND cấp huyện và 239.784 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu hợp lý; tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp giảm, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng. 

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND và giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp; việc lập danh sách cử tri, xác định đơn vị bầu cử và thành lập các khu vực bỏ phiếu; kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm cho cuộc bầu cử. Đồng thời, thảo luận về những vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử.

Nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị qua cuộc bầu cử lần này, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt bài học kinh nghiệm cho các kỳ bầu cử sau; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân tham gia bầu cử; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi vấn đề ngay từ cơ sở. Ngay sau hội nghị này, các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thiện các khâu còn lại trong công tác bầu cử; Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết công tác bầu cử và xác nhận kết quả người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV để báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Bước vào nhiệm kỳ mới, đồng chí mong muốn mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới để làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử; phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của của cử tri và nhân dân.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: