Vĩnh Phúc công bố danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/06/2021

Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC về công bố danh sách 51 đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử trân trọng đăng tải danh sách 51đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: