Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTXH, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/04/2021

Sáng 9/4, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 5, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 của Tỉnh ủy; báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo công tác quý I của Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Nổi bật là lãnh đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các chương trình, đề án cụ thể, thực hiện 3 khâu đột phá, khơi thông các điểm nghẽn, khai thác các nguồn lực đầu tư. Tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị và triển khai các nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt, chủ động thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của các tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong quý I/2021, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân ổn định, phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,62%, cao hơn   bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 khu công nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được đầu tư, phát triển; quốc phòng an ninh được củng cố. 

Qúy II/2021, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát dịch Covid-19; Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác bầu cử, đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ. Ủy ban MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, bảo đảm thành phần, số lượng theo quy định. Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo triển khai, phối hợp giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch, luật định.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ phấn khởi trước kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I, nhất là về tăng trưởng kinh tế, tình hình thu ngân sách, phát triển công nghiệp. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vi phạm lấn chiếm đất đai; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh sớm xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần ổn định chính trị, tổ chức thành công cuộc bầu cử; quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Đánh giá cao nỗ lực, kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong quý I/2021, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trong quý II, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tập trung khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo bước đột phá trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cả về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm chắc tình hình, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng  viên, các tầng lớp nhân dân. Rà soát tất cả các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Xây dựng các đề án thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là những đột phá về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc thực hiện các cam kết đã ký.

Về công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử các cấp rà soát kỹ danh sách, thông tin tiểu sử người ứng cử, các điểm mới trong công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh tăng cường tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho tổ bầu cử các địa phương, bảo đảm việc tổ chức bầu cử tại các địa phương được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. MTTQ các cấp, các tổ chức trị xã hội, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân động đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực, tự giác tham gia bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng thời gian quy định. Cấp ủy các cấp lãnh đạo lực lượng công an, quân đội, các địa phương bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, nhất là phiên khai mạc, thời điểm có đông cử tri đi bỏ phiếu. Cùng với đó, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại tố cáo, nhất là các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, đất đai, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị tại các địa phương.

Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố phối hợp với MTTQ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các ứng cử viên kỹ năng, phương pháp vận động bầu cử, bảo đảm đúng luật định; bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, in và cấp phát tài liệu kịp thời cho các địa phương. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân đi bỏ phiếu; bảo đảm việc kiểm phiếu chính xác, khách quan; kịp thời báo cáo diễn biến phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử đến ban chỉ đạo bầu cử các cấp. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ứng cử viên vận động bầu cử. MTTQ các cấp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người ứng cử bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Chậm nhất ngày 28/4, Ủy ban bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: