Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV (năm 2012 - 2013)

10/05/2012

Ngày 26/04/2012, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV(2012-2013) chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV(2012-2013).

Mục đích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV là nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật có trình độ sáng tạo tiên tiến và hiệu quả cao nhất tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII (2012 - 2013).  
Lĩnh vực dự thi bao gồm tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia dự thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06lĩnh vực sau đây: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y, dược; Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng dự thi bao gồm mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài, đang sinh sống, lao động và học tập tại Việt Nam; không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2007 trở lại đây đều có quyền tham gia Hội thi.
Hồ sơ dự thi phải được gửi trực tiếp về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ: Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - Tầng 4 Sở Khoa học và Công nghệ (số 42 - Đường Nguyễn Chí Thanh - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).; Điện thoại: (0211) 3844.679.
Thời gian nhậnhồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 31/ 5/ 2013.
Các tin đã đưa ngày: