Đổi mới hoạt động Đo lường trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/01/2022

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm (20/01/1950-20/01/2022) ngày Bác Hồ ký sắc lệnh 08/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét - Hệ đo lường khoa học và tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ.

Sắc lệnh 8/SL là một trong những văn bản pháp luật quản lý khoa học kỹ thuật đầu tiên của chính quyền Cách mạng nước ta được Bác Hồ trực tiếp xem xét và ký ban hành và 21 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm là “Ngày Đo  lường Việt Nam”, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Vĩnh Phúc cùng với Ngành Đo lường cả nước tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đồng thời triển khai có hiệu quả Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh về  thực hiện Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách đây 72 năm ngày 20/1/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go và ác liệt, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh 08/SL Ban hành đơn vị đo lường hợp pháp, trong đó quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ mét, là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Đây là văn bản luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta. Sắc lệnh đã xác định đúng đắn, sáng suốt nhiều nội dung của công tác quản lý về đo lường, tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới. Để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực này, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam (ĐLVN). Từ đó ngày “Đo lường Việt Nam” đã thực sự trở thành ngày truyền thống, đoàn kết, gắn bó thân thiết của tất cả những người làm công tác đo lường trong cả nước, với mong muốn ngành Đo lường nước ta ngày càng phát triển, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời đại ngày nay, mọi hoạt động diễn ra trong thế giới thực, được sự hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ bởi các hoạt động trên không gian số, giúp thế giới trở nên ngày một hiệu quả và thông minh hơn. Những đột phá công nghệ trong CMCN 4.0 đang làm thay đổi những nền tảng phát triển kinh tế và xã hội như sở hữu, qui mô sản xuất, các khâu trung gian, tầm quan trọng tương đối của các lọai nguồn lực.

Đo lường ngày càng gắn chặt với phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đo lường trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Đo lường 4.0) là quá trình đo lường hoàn toàn sử dụng tất cả các nguồn lực số hóa như thiết bị, hệ thống lưu trữ và các nguồn lực khác phục vụ quá trình sản xuất. Thông qua công cụ đo lường thông minh và công nghệ cảm biến, người ta có thể thu thập được nhiều dữ liệu đo liên tục không giới hạn theo thời gian thực.

Đo lường 4.0 đóng vai trò quan trọng trong thiết kế và là cầu nối trong sản xuất thông minh. Nhà máy trong tương lai sẽ thông minh và cực kỳ hiệu quả với thiết kế và sản xuất được tích hợp vào dây chuyền sản xuất tối ưu, cung cấp sản phẩm theo các yêu cầu của thời gian thực. Đo lường sẽ cho phép chúng ta đạt được điều này bằng cách đánh giá sự phù hợp, hiệu suất và tính năng của mỗi bộ phận của sản phẩm cuối cùng. Nó sẽ kết nối nghiên cứu và phát triển (R&D) với sản xuất thông qua một quá trình duy nhất có mức tiêu thụ năng lượng thấp và giảm tác động môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm chế tạo và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ví dụ: Các thiết bị đo kết nối với môi trường hoạt động của chúng với thời gian thực thông qua việc sử dụng các cảm biến, điều khiển các thông số đo lường như nhiệt độ và áp suất, thông số, dữ liệu đo được tích hợp qua mạng thông tin toàn cầu liên tục, đo và hiệu chỉnh liên tục... thực hiện điều này có thể thông qua các công nghệ tiên tiến, phần mềm và công nghệ thông tin cùng với sự phát triển của lượng tử mới, cảm biến sinh học và công nghệ nano. Đo lường 4.0 sẽ kết nối một số lượng lớn các cảm biến khác nhau, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống khác nhau vào một mạng đo lường thông minh, đảm bảo hiệu chuẩn được duy trì liên tục.

Hiện tại ở Việt Nam, đo lường 4.0 mới bắt đầu với xu hướng phương tiện đo thông minh (smart meters), phục vụ cho việc xây dựng căn hộ thông minh và thành phố thông minh trong tương lai. Công nghệ phương tiện đo thông minh đã tích hợp trích xuất và truyền dữ liệu không dây hiện được áp dụng cho công tơ điện, cột đo xăng dầu, hệ thống giám sát hành trình xe khách, hệ thống quan trắc môi trường tự động v.v… Tuy vậy, phần lớn phương tiện đo sản xuất tại Việt Nam còn thô sơ do con người trực tiếp vận hành chưa tiếp cận được Đo lường 4.0. Nhiều công nghệ nền tảng cho Đo lường 4.0 như công nghệ vật liệu và công nghệ sensor phụ thuộc nhiều vào các nước có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn. Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã và đang triển khai xây dựng Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phát triển cơ sở vật chất đo lường cho các doanh nghiệp trong nước, tiếp cận với Đo lường trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoạt động Đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc (Chi cục TĐC), vừa đảm bảo tính pháp lý và tính thống nhất về đo lường, đảm bảo công bằng giao dịch thương mại, đồng thời giúp các doanh nghiệp có cơ sở đảm bảo hoạt động quản lý đo lường. Cuộc CMCN 4.0 cũng đặt ra nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức đối với hoạt động Đo lường cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh về  thực hiện Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cơ sở để hỗ trợ phát triển hoạt động đo lường đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Trong thời gian qua một số Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã chủ động đầu tư công nghệ, ứng dụng 4.0 vào sản xuất kinh doanh để nâng cao nâng suất, chất lượng như các Công ty Điện lực, Xăng dầu, Viễn Thông, Công ty Toyta Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piagio Việt Nam... Với việc bước đầu tiếp cận, ứng dụng Công nghệ 4.0, các Doanh nghiệp này đã từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng các máy móc thiết bị đo lường để đảm bảo tính chính xác trong quá trình sản xuất kinh doanh, xem đây là yếu tố tiên quyết, sống còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Trong thời gian tới tập trung triển khai các mục tiêu trọng tâm như:

- Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics; công nghệ điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao v.v..; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường.

- Áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp./.

Đặng Thị Minh Thúy

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: