Hội nghị phổ biến, tập huấn về an toàn bức xạ và hạt nhân

17/07/2021

Ngày 09/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 sẽ thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và một số thông tư khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nghị định được ban hành có nhiều điểm mới:

- Bổ sung nội dung trong Thủ tục sửa đổi giấy phép;

- Quy định cụ thể các trường hợp phải đề nghị bổ sung và các trường hợp không áp dụng bổ sung giấy phép;

- Không quy định phải có Người phụ trách an toàn đối với một số trường hợp; Thay đổi một số quy định về Chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Lập Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định nhưng không cần phải phê duyệt Kế hoạch trong một số trường hợp;

- Bổ sung quy định về kích thước phòng chuẩn thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ;

- Bổ sung quy định về Nhân viên được đào tạo về vật lý y khoa;

- ....

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng gần 100 cơ sở sử dung thiết bị bức xạ trong y tế (máy chụp X-quang, CT, ...) và trong công nghiệp (máy phát tia X và nguồn phóng xạ) với khoảng hơn 300 nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ. Nhằm tăng cường hiệu quả năng lực quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ (cơ sở bức xạ) trong việc đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Sáng ngày 17/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn những quy định mới trong Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 và tập huấn một số kỹ năng về An toàn bức xạ và hạt nhân. Tham gia hội nghị có hơn 50 cán bộ đang là lãnh đạo, nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ của các cơ sở  bức xạ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian phổ biến, tập huấn từ ngày 17-18/7/2021 (02 ngày) các cán bộ sẽ được PGS-TS. Nguyễn Trung Tính - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Đào tạo truyền đạt những điểm mới của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP và trang bị kiến thức cơ bản về: Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ gamma, tia X vật chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, kiểm soát chiếu xạ y tế; hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan; các khía cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ trong X-quang chuẩn đoán y tế; các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc chúc cho Hội nghị phổ biến, tập huấn sẽ thành công tốt đẹp và mong các đồng chí cán bộ cần chấp hành tốt nội quy, chương trình và thời gian tập huấn. Báo cáo viên sẽ truyền đạt cho các cán bộ những kiến thức, kinh nghiệm nhất là các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các quy định hiện hành liên quan khác. Đồng thời trong thời gian tập huấn, giảng viên và cán bộ cần tăng cường trao đổi, thảo luận để không khí hội nghị được sôi nổi, hấp dẫn./.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: