Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

16/07/2021

Sáng ngày 16/7/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Võ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Sở. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc đã được khống chế nhưng tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ Sở yêu cầu toàn thể đảng viên dự hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch bệnh, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta vượt qua những tác động của dịch Covid-19, đạt được những thành tựu tích cực đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, Việt Nam đã thành công trong công tác phòng chống dịch vừa duy trì ổn định, phát triển kinh tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bùi Huy Tùng đã truyền đạt đến các đảng viên về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bùi Huy Tùng đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của toàn thể đảng viên trong Sở Khoa học và Công nghệ. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Bùi Huy Tùng yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở KH&CN cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Sau đợt học tập này, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên trong Sở viết bài thu hoạch thực hiện nội dung của Nghị quyết.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: