Giải pháp phát triển thông tin KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN, Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tại Trung tâm Thông tin KHCN và tin học Vĩnh Phúc

10/06/2021

Với chức năng chính là cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ, thời gian qua, Trung tâm Thông tin KHCN và tin học Vĩnh Phúc đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin KH&CN, tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ KH&CN, cung cấp các thông tin, cơ sở dữ liệu KH&CN.

Hiện nay, Trung tâm là đầu mối vận hành và trực tiếp quản lý 5 websites của ngành với hàng trăm thông tin được cập nhật hàng ngày, mỗi năm khoảng 3.500 - 4.000 thông tin được viết, biên tập, đăng tải mang lại hiệu quả trong công tác phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ. Trong đó, Trang thông tin điện tử Sở KH&CN đến nay đã có trên 20,2 triệu lượt truy cập, là một trong những Cổng thành phần có số lượng truy cập nhiều nhất trong tỉnh; Chất lượng, nội dung, tính bảo mật và độ ổn định của các trang thông tin điện tử ngày càng được nâng lên.

Trong thời gian qua, Trung tâm cũng đã nghiên cứu, bổ sung nhiều chuyên mục mới hữu ích cho hoạt động thông tin tuyên truyền của ngành, các phóng sự, phim KHCN cũng được phát trên internet để mang đến những hình ảnh trực quan, sống động cho khán giả... Chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao. Đã cập nhật hàng vạn tài liệu, phim KH&CN lên các trang thông tin điện tử của ngành. Ngoài việc tuyên truyền tốt trên các bản tin, websites, các hoạt động KH&CN còn được tuyên truyền rộng rãi trên các báo, đài của Tỉnh và Trung ương như: Phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh triển khai cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, tạp chí của Bộ KH&CN,... Vì vậy các thông tin KHCN đã được quảng bá rộng rãi, đến được với nhiều độc giả, được người dân và các doanh nghiệp ghi nhận. Thông qua việc tuyên truyền, Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng chuyển giao các tiến bộ KHCN, làm cầu nối giữa cơ quan nghiên cứu và người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm đã trực tiếp quản lý và vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2017. Sàn là nơi để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối cung-cầu công nghệ, thiết bị. Sau một thời gian hoạt động tương đối ổn định, Sàn đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết đến, có rất nhiều doanh nghiệp truy cập vào trang và tự đăng ký gia nhập cũng như đăng tải sản phẩm quảng bá. Các sản phẩm đăng tải trên Sàn tương đối phong phú và đa dạng, chủ yếu là các máy móc, dây chuyền công nghệ, thiết bị, vật tư... Lũy kế từ khi hoạt động đến nay có 2.157 doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn, 4.001 sản phẩm chào bán, 187 sản phẩm chào mua. Kết quả hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Vĩnh Phúc góp phần đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Để nắm bắt kịp thời, tận dụng các cơ hội để phát triển nội dung số, nhất là những sự thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thời gian tới hoạt động phát triển thông tin KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN tại Trung tâm Thông tin KHCN và tin học Vĩnh Phúc cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Phát triển mạnh dịch vụ cung cấp, tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường cập nhật, chia sẻ và cung cấp thông tin phục vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đẩy mạnh mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ, liên hợp thư viện về nguồn tin KH&CN; hợp tác trong việc cung cấp trao đổi thông tin để khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Kết nối mạng lưới các cơ quan đại diện KH&CN của Việt Nam ở nước ngoài để thu thập các thông tin kịp thời về cộng đồng KH&CN trên thế giới, tìm kiếm thị trường, làm cầu nối tới các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh. Đẩy mạnh khai thác và sử dụng hiệu quả mạng VINAREN và kết nối các mạng thông tin quốc tế về KH&CN.

Hoàn thiện hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN tổng hợp của tỉnh. Xây dựng và phát triển thông tin cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh. Số hóa các nội dung thông tin cần thiết, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin đơn giản, dễ sử dụng cho người dân nông thôn.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ và cung cấp dịch vụ thông tin về công nghệ, tìm kiếm công nghệ, sở hữu trí tuệ... cho các đơn vị, doanh nghiệp. Hình thành và phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ để định hướng cho hoạt động KH, CN và đổi mới sáng tạo. Ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu trong nước, điều tra cơ bản, các công nghệ mới phục vụ các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về KH, CN và đổi mới sáng tạo, khuyến khích thực hiện theo phương thức truyền thông trong môi trường số.

Xây dựng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến trong vùng giúp các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với chi phí đầu tư hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh. Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, đáp ứng nguồn “cầu” rất lớn, và ngày càng tăng nhanh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa.

Đẩy mạnh hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc Bộ để chia sẻ dữ liệu, nguồn lực thông tin; Chia sẻ các công việc liên quan trong quá trình vận hành sàn; Sử dụng nguồn lực thông tin chung của cả hệ thống; Hạn chế sự chồng chéo và tiết kiệm nguồn lực; Tăng cường đào tạo, chia sẻ và chuyển giao các kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và vận hành sàn; Tìm kiếm và chia sẻ cơ hội phối hợp, hỗ trợ và phát triển thị trường công nghệ tại địa phương; Thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm phát triển các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy thị trường công nghệ.

Xuân Mạnh

 

Các tin đã đưa ngày: