Hỗ trợ doanh nghiệp Cà Mau tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

19/04/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn về việc tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở KH&CN Cà Mau, căn cứ trên văn bản số 159/TĐC-TCCL của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn số 1059/UBND-KGVX chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện và thành phố Cà Mau phối hợp thông báo, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Sở KH&CN Cà Mau nhấn mạnh, việc doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 sẽ là đóng góp nhằm phát huy phong trào năng suất của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế của tỉnh nhà. Tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký và gửi bản đăng ký về Sở KH&CN tỉnh Cà Mau (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau).

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Đây là giải thưởng được trao hàng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái bình Dương. Tham gia GTCLQG giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến, chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Về điều kiện tham dự, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự giải thưởng.

Tỉnh Cà Mau vừa có thông báo đến doanh nghiệp về việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Ảnh minh họa 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và GTCLQG. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ KH&CN. Bộ KH&CN xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ KH&CN đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, của tỉnh và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) hướng dẫn: Xây dựng báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

Năm 2021, GTCLQG xét thưởng thông qua Hội đồng sơ tuyển cấp thành phố và hội đồng Quốc gia, dựa trên 07 tiêu chí gồm: Vai trò của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách và định hướng vào khách hàng, thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

Hồ sơ tham dự GTCLQG gồm: Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu gửi kèm thông báo); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của giải thưởng; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sao y bản chính, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sao y bản chính; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất sao y bản chính; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Tài liệu chứng minh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.

Theo thống kê từ Sở KH&CN tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Cà Mau có 17 lượt doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Trong đó có 07 lượt doanh nghiệp đạt giải (03 Giải chất lượng quốc gia và 04 Giải vàng chất lượng quốc gia).

Theo Bảo An: vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: