Trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020 (12/11/2021)

Trong 26 năm qua, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút sự tham gia đông đảo các nhà khoa học trên cả nước.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (12/11/2021)

Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 và triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/12/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.

Nghiên cứu, xây dựng và phát triển thương hiệu dứa Hướng Đạo (10/11/2021)

Những năm gần đây, thực hiện tái cơ cấu ngành ngông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, tỉnh ta đã ban hành các cơ chế, chính sách tương đối đồng bộ để hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; ngành nông nghiệp đã xây dụng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, tạo động lực nâng cao năng suất (10/11/2021)

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất để trở thành động lực nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất.

Ứng dụng phần mềm công nghệ trong xét nghiệm bệnh trên động vật (10/11/2021)

Thời gian qua, các bệnh truyền lây từ động vật sang người có chiều hướng gia tăng. Việc tăng khả năng ứng dụng phần mềm LIMs trong chẩn đoán, xét nghiệm động vật là hết sức cần thiết.

Nhiều sản phẩm từ nghiên cứu được thương mại hóa, ứng dụng vào thực tế (09/11/2021)

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá Chương trình KC.09 đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị ứng dụng cao, được thương mại hóa, mô hình công nghệ được ứng dụng thực tế.

Chuyển đổi số nổi lên là một động lực tăng trưởng mới (09/11/2021)

Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, chuyển đổi số để hình thành một xã hội số nổi lên là một động lực tăng trưởng mới, trở thành một công cụ đắc lực cho quản trị quốc gia.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn hiện nay (09/11/2021)

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã thu được những thành tựu vô cùng quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, chính trị ổn định, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế ngày càng được nân cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được củng cố.

Giải pháp hiện thực hóa mục tiêu 100.000 doanh nghiệp công nghệ số (08/11/2021)

Để hiện thực hóa mục tiêu có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng chiến lược, chính sách, thúc đẩy các nền tảng công nghệ...

Thử nghiệm thành công hệ thống sản xuất nhiên liệu từ ánh sáng mặt trời và không khí (08/11/2021)

Nhóm kỹ sư tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) vừa thử nghiệm thành công một hệ thống sản xuất nhiên liệu từ ánh sáng mặt trời và không khí.
Các tin đã đưa ngày: