Chuẩn bị nguồn lực, bứt phát hơn từ khoa học và công nghệ (18/05/2022)

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, Việt Nam đã trải qua các giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hiện nay cần phải bứt phá hơn, đó là phát triển từ khoa học và công nghệ (KHCN).

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN để xây dựng tương lai xanh (18/05/2022)

Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KH&CN cũng như tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến là chìa khóa quan trọng để xây dựng một tương lai xanh.

Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025" (18/05/2022)

Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025"

Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng Ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 (18/05/2022)

Cách đây 58 năm, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Người làm khoa học phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất NHIỀU, NHANH, TỐT, RẺ …”.

Kết quả nghiên cứu, ứng dụng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/05/2022)

Trong quá trình phát triển và hội nhập, Vĩnh Phúc xác định khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa. Từ thực tiễn sinh động, KHCN và đổi mới sáng tạo tiếp tục được coi là động lực hàng đầu để Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế (17/05/2022)

Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu và trường đại học, hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp.

Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (17/05/2022)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Doanh nghiệp KHCN cần nắm vững quy định để tận dụng các lợi thế từ cơ chế chính sách (17/05/2022)

Các doanh nghiệp khoa học công nghệ cần phải nắm rõ thông tin thay đổi, biết rõ các quy định pháp luật, nắm vững các điều ước quốc tế, các quy định mới về sở hữu trí tuệ trong các FTA thế hệ mới để tận dụng các lợi thế từ các cơ chế chính sách...

Hà Nội hướng tới tạo bứt phá về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo (17/05/2022)

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030 sẽ là bước đột phá quan trọng trong giai đoạn tới, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh.

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (16/05/2022)

Chiến lược KH&CN và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần quan trọng vào cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại.
Các tin đã đưa ngày: