Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ (28/07/2021)

Ngày 08/6/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND v/v thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có giao nhiệm vụ đến từng cơ quan đơn vị trong tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách thông tin KH&CN và một số khuyến nghị cho Việt Nam (26/07/2021)

Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) giữ vai trò quan trọng và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, là cầu nối gắn kết khu vực nghiên cứu với sản xuất. Trên cơ sở khái quát kinh nghiệm trong xây dựng chính sách thông tin KH&CN trên thế giới, bài viết nhận diện những xu thế cơ bản trong xây dựng chính sách thông tin KH&CN và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.

Nâng cao năng lực thí nghiệm, đánh giá sản phẩm thân thiện với môi trường (26/07/2021)

Bộ KH&CN có nhiệm vụ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thí nghiệm, đánh giá các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19 đầu tiên ‘made in VietNam’ (23/07/2021)

Chiều 22/7, Bộ Y tế và Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức cuộc họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax của Công ty Nanogen.

Tiên phong đưa nông nghiệp công nghệ cao về vùng đất bãi (21/07/2021)

Là một trong số ít các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư làm nông nghiệp công nghệ cao tại vùng đất bãi, Công ty TNHH Nông nghiệp và dịch vụ thương mại (DVTM) Thanh Xuân, xã Hồng Châu (Yên Lạc) đã mở ra hướng đi mới, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, góp phần tăng giá trị trên 1 đơn vị diện tích canh tác tại vùng đất vốn được coi là khó để phát triển nông nghiệp này.

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến giữa Việt Nam - Nhật Bản (21/07/2021)

Thực hiện chương trình hợp tác trong nước và Quốc tế về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thành phố Hải Phòng đến năm 2025, triển khai hoạt động phát triển thị trường KH&CN có yếu tố nước ngoài. Sáng ngày 20/7/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (ISC) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức "Phiên kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản" năm 2021.

Tăng cường ứng dụng khoa học tiên tiến trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và y tế công cộng (20/07/2021)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 194/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Y tế về một số nội dung khoa học công nghệ ngành y tế.

Phấn đấu có một vaccine COVID-19 'made in Vietnam' được sản xuất thành công trong năm 2021 (20/07/2021)

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh mong muốn trong năm 2021, có một nhà sản xuất vaccine trong nước sản xuất thành công vaccine COVID-19.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nông nghiệp: Xu hướng mới của toàn cầu (19/07/2021)

Trí tuệ nhân tạo (Al) hiện đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của kinh tế, đời sống xã hội. Và cũng theo xu hướng toàn cầu, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để phát triển nông nghiệp thông minh.

Đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng toàn bộ nền kinh tế (19/07/2021)

Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, cần tập trung vào đổi mới công nghệ theo hướng trang bị công nghệ phù hợp trong toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhằm tạo ra tác động tích cực để nâng cao năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp, của các ngành và của toàn bộ nền kinh tế.
Các tin đã đưa ngày: