Đại hội Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng khóa III

19/03/2016

Thực hiện văn bản số 792/UBND-VX4 ngày 06/2/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 15/3/2016, tại thành phố Vĩnh Yên, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2019). Đại hội đã triệu tập 70 Hội viên tập thể đến từ các đơn vị, các tổ chức và đại diện doanh nghiệp tham dự theo đúng qui định của Điều lệ Hội. Đại Hội đã được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị: Trung ương Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái; lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Sở Nội Vụ, Sở Công Thương, đại diện các tổ chức, đoàn thể tỉnh và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến dự.

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Vĩnh Phúc, hoạt động dưới sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương Vĩnh Phúc và Trung ương Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Hội được thành lập theo quyết định số 193/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND Tỉnh.

Trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong điều kiện hoạt động, với tình hình thị trường còn nhiều phức tạp nhưng Hội đã cơ bản hoàn thành các chương trình, mục tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ II. Phong trào người tiêu dùng trong tỉnh đã có nhiều tiến bộ, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đã được tăng cường hơn, đặc biệt đã có những tác động tích cực để người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hoạt động của Hội đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; giúp cho người tiêu dùng, người sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để bảo vệ quyền lợi của chính mỗi chúng ta.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn những vấn đề mà các đồng chí trong BCH Hội khóa III ( nhiệm kỳ 2015-2019) cần tập trung triển khai như: phát triển số lượng Hội viên, nhất là các Hội viên thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hội viên thuộc các vùng nông thôn - là những người trực tiếp làm ra các sản phẩm mà mỗi người phải tiêu dùng hàng ngày; động viên người tiêu dùng tích cực tham gia các hoạt động của Hội; tích cực tuyên truyền, tư vấn cho người tiêu dùng về các văn bản pháp luật để mỗi người trang bị nhiều kiến thức hơn để tự bảo vệ mình, trở thành những “Người tiêu dùng thông thái”; tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp và đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đại Hội đã bầu BCH Hội khóa III gồm 17 đồng chí đến từ các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp PTNT, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình, Liên Đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các doanh nghiệp. Đại hội nhất trí đặt văn phòng thường trực Hội nhiệm kỳ 2015- 2019 tại Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm Năng lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc). Đồng chí Nguyễn Công Quang – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội TC và BVNTD Vĩnh Phúc khóa III.

Lan Hương- Hội TC và BVNTD Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: